Контакти

Юлия Вълчева – гл.експерт „НПО и доброволци”

052/820 804

E-mail: [email protected]

Отдел „Младежки дейности” База “Младежки дом”, бул. “Цар Освободител” № 27